Veřejné zakázky Vysoké školy ekonomické v Praze

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola ekonomická v Praze
IČO: 61384399
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050179
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/vysoka-skola-ekonomicka-v-praze
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vse.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahraniční cizojazyčná literatura pro projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008545
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 25.05.2018 10:30
Tuzemská literatura pro projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008545
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 25.05.2018 10:00
Dodávka PC sestav pro projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008545
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 10.05.2018 10:00
VŠE - Modernizace volného sedacího mobiliáře
podlimitní Hodnocení 20.04.2018 15.05.2018 11:00
VŠE - Dataprojektory
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 15.05.2018 09:00
VŠE - Modernizace učeben ve Staré budově
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 09.05.2018 09:00
Dodávka audiovizuální techniky pro projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008545
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2018 24.04.2018 10:00
Zařízení All-in-One pro učebny
podlimitní Hodnocení 04.04.2018 20.04.2018 10:30
Infrastruktura pro výuku - Diskové pole
podlimitní Hodnocení 20.03.2018 09.04.2018 10:30
Switche pro učebny
podlimitní Hodnocení 09.03.2018 27.03.2018 14:00
Grafické studio
podlimitní Hodnocení 07.03.2018 03.04.2018 14:00
VŠE - Demolice objektu dílen a zajištění výkopové jámy
podlimitní Vyhodnoceno 13.11.2017 30.11.2017 09:00
Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE - DODÁVKA NÁBYTKU 04
podlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 21.09.2013 09.10.2013 09:00
všechny zakázky