Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Thalerova kolej - Výměna stoupačkových uzávěrů topení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 19.05.2021 10:00
Thalerova kolej - Výměna elektroinstalace, EPS, ERO
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 14.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016