Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poradenská činnost při předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Jan Amos Komenský - opakování
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je kompletní zpracování 2 projektových žádostí vč. přípravy projektových záměrů, souvisejícího odborného poradenství a koordinační činnosti při získávání dotace financované z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vse.cz)
Kontakt: Ing. Sabina Zoulová
e-mail: sabina.zoulova@vse.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.07.2023 10:00
Datum zahájení: 06.06.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: