Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Protipožární dveře pro kolej Blanice a Vltava
Odesílatel Jaroslava Eislerová
Organizace odesílatele Vysoká škola ekonomická v Praze [IČO: 61384399]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2024 08:35:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Náhradí prohlídku objektu není možné uskutečnit.