Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dezinsekce, dezinfekce a deratizace na kolejích VŠE v Praze
Odesílatel Jaroslava Eislerová
Organizace odesílatele Vysoká škola ekonomická v Praze [IČO: 61384399]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2024 09:44:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

odpověď uvedena v příloze a současně uveřejněna na profilu zadavatele u příslušné VZ


Přílohy
- č. 1.pdf (240.39 KB)