Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Palachova kolej B – rekonstrukce podlah a protipožárních dveří, dodávka přístupového systému, EPS - stavba
Odesílatel Jaroslava Eislerová
Organizace odesílatele Vysoká škola ekonomická v Praze [IČO: 61384399]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2024 08:25:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

v příloze zasíláme odpověď a současně tuto uveřejňujeme i v E-ZAK. Sdělujeme, že byl prodloužen term,ín pro podání nabídek.


Přílohy
- č. 3.pdf (220.52 KB)