Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modulární učebna IB - AV technika
Odesílatel Jaroslava Eislerová
Organizace odesílatele Vysoká škola ekonomická v Praze [IČO: 61384399]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2023 10:10:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

dokument Příloha č. 4 - Krycí list nabídky je založen v textovém formátu wordu v E-ZAK v rámci položky Zadávací dokumentace


Přílohy
- Příloha č. 4 KRYCÍ LIST NABÍDKY.docx (14.63 KB)